preskoči na sadržaj

Osnovna škola bana Josipa Jelačića Zagreb

 > Dokumenti
 

Osnovni školski dokumenti

Ostali školski dokumenti

Pravilnici

Procedure

Protokoli

Sjednice školskog odbora

Odluke

Zakoni:

Večer matematike 2020:

 

Priloženi dokumenti:
UPISNICA U SKOLU.pdf
ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA VAN UPISNOG PODRUCJA 2017.doc
popis udzbenika s cijenama.doc
popis udzbenika s cijenama2.docx
prilago eni popis udzbenika s cijenama.doc
vremenici provjera znanja 2015-2016.zip
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN br 94 2015 (1).pdf
PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUCAJU NASILJA ME U DJECOM I MLADIMA.pdf
PRAVILNIK O NACINU POSTUPANJA RADNIKA U PODUZIMANJU MJERA ZASTITE PRAVA UCENIKA.docx
godisnji plan OS BJJ 2015-16..doc
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje 2.doc
Odluka o ustroju Kataloga informacija.doc
Katalog informacija.doc
Kalendar 2015-2016 .pdf
Konvencija 20o 20pravima 20djeteta.pdf
Nacionalni okvirni kurikulum.pdf
Nastavni plan i program za osnovnu skolu.pdf
Obiteljski zakon - procisceni tekst.pdf
Pravilnik o izvoi enju izleta ekskurizja i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan skole.pdf
PLAN NABAVE 2015..xls
Pravilnik o nacinima, postupcima i elementima vrednovanjima ucenika u osnovnoj i srednjoj skoli.pdf
Pravilnik o osnovnoskolskom odgoju i obrazovanju darovitih ucenika.pdf
Pravilnik o elementima i kriterijima final[1].pdf
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoskih mjera NN br 94 2015.pdf
pravilnik-o-radu-novo-2015.docx
prijelom online protokol.pdf
Protokolopostupanjuuslucajunasiljauobitelji.pdf
Protokol-o-postupanju-u-slucaju-zanemarivanja-djece.pdf
Zakon o udzbenicima za osnovnu i srednju skolu.docx
ZAKON O ODG. I OBR. U OS I SS 12 2014..pdf
NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc
NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc
NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 3.2.2016.docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 17.12.2015.docx
obavijest po natjecaju.doc
Popis postojecih evidencija.docx
Prethodna suglasnos - eng. doc.docx
Procedura stvaranja ugovornih obveza.doc
Prethodna suglasnost- spr.docx
PLAN rashoda i izdataka 2016.-2018..xls
Obrasci financijskih izvjestaja2015.xls
OBRASCI financijskih izvjestaja 2016. 1-12-14.xls
Obavijest o dodijeljenim bespovratnim sredstvima.docx
Prethodna suglasnos - dom. doc.docx
Prethodna suglasnost- uc, raz. nast.docx
Godisnje izvjesce[povjerenika za informiranje 2015. ].pdf
Prethodna suglasnost- uc, raz. nast. u pb docx.docx
Prethodna suglasnost- uc, raz. nast. u pb 2.docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 9.3.2016.docx
Prethodna suglasnos - pom kuh. doc.docx
Zapisnik povjerenstva za odabir ponude-Ljubljana 7. razreda.doc
Poziv na javno otvaranje ponuda.docx
2. OBAVIJEST ZA RODITELJE KOJI UPISUJU DIJETE U 1.doc
3. STO JE POTREBNO ZA PRODUZENI BORAVAK.doc
4. Upisno podrucje Osnovne skole bana Josipa Jelacica cine ulice.doc
5. UPIS UCENIKA IZVAN UPISNOG PODRUCJA.doc
1. UPIS U OSNOVNU SKOLU 2015. za naslovnicu.doc
PROCEDURA NAPLATE PRIHODA (1).docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 18.4.2016.docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 18.5.2016.docx
Prethodna suglasnos - domar.-lozac. doc.docx
Prethodna suglasnos - spremacica. doc.docx
Prethodna suglasnost- ucit.raz. nast. u pb docx.docx
Cvicka basic.pdf
Katalog Skole Galeb 2016-2017.pdf
PNI Standardizacija odijevanja u hrvatskim skolama Galeb prezentacija.pdf
Startas basic.pdf
Prethodna suglasnos - spremacica doc.docx
KURIKULUM OS BJJ 2016.-17..docx
godisnji plan 2016-17 - za web.doc
PN - IZVANNASTAVNA AKTIVNOST.doc
PN - dodatna.doc
RN - IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI.doc
RN- DODATNE NASTAVE.doc
RN - dopunska.doc
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 6.9.2016..docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 19.7.2016.docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 19.9.2016..docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 28.9.2016..docx
Obavijest po natjecaju - ucitelj-ica hrvatskog jezika.doc
Obavijest po natjecaju - uciteljica matematike.doc
obavijest po natjecaju- razredne nastave u produzenom boravku.doc
obavijest po natjecaju bulic.doc
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sist. rad. mjesta 2.docx
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sist. rad. mjesta Ii.docx
Prethodna suglasnos - domar. doc.docx
Prethodna suglasnos - engleski jezik b doc.docx
Prethodna suglasnos - hrv.jerz.docx
Prethodna suglasnos - kuharica2.docx
PN - dopunska 2016 V2.doc
SKOLSKI PLAN NABAVE 2016..xls
izmjena pravilnika.docx
Obavijest o dodijeljenim bespovratnim sredstvima 2.docx
upisno podrucje OS BJJ 2017.doc
UPIS UCENIKA IZVAN UPISNOG PODRUCJA 2017.doc
PRODUZENI BORAVAK 2017.doc
OBAVIJEST ZA RODITELJE 2017.doc
TERMIN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI 2016-17..doc
Broj bodova potrebnih za upis (1).pdf
brosura Kamo nakon OS.pdf
Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje skole.docx
profesionalno usmjeravanje u osnovnoj skoli.png
projektni dan isi.png
Obavijesto nepostojanju sukoba interesa- javna nabava.docx
Eticki kodeks.docx
Obavijest po natjecaju za rad. mjesto ucitelja glazbene kulture.docx
GODISNJI PLAN I PROGRAM OS BJJ 2017.18.docx
KURIKULUM OS BJJ 2017.18.docx
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u skoli.doc
ODMORKO zima 2018.pptx
SKOLSKI PLAN NABAVE 2017.xls
Natuknice uz prezentaciju.docx
SKOLSKI PLAN NABAVE 2018.xls
SKOLSKI PLAN NABAVE 2017..xls
Izvjesce o realizaciji Godisnjeg plana i programa.docx
Obavijest o dodjeljenim bespovratnim sredstvima 2017.g. .docx
Izvjesce povjerenika za informiranje za 2017.god..pdf
FINANCIJSKI IZVJESTAJI 2017.xls
Otvoreni sati.docx
VIJECE RODITELJA 2017.18[4642].doc
PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA 2018..xls
Pravilnik o kucnom redu 2018..docx
01 OS banaJosipaJelacica GPiP.docx
01 OS banaJosipaJelacica SK.docx
Odluka o osobama odgovornim za obradu osobnih podataka u OS bana Josipa Jelacica.docx
Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu podataka.docx
Himna skole - Jelacic.wav
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 2.5.2018..docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 6.4.2018..docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 11.7.2018..docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 12.3.2018..docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 14.6.2018..docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 21.2.2018.docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 25.5.2018..docx
Poziv za Skolski odbor 21.docx
Poziv za Skolski odbor 22.docx
Poziv za Skolski odbor 23.docx
Poziv za Skolski odbor 24.docx
Poziv za Skolski odbor 25.docx
poziv za Skolski odbor 26.docx
poziv za Skolski odbor 27.docx
Obavijest o dodijeljenim bespovratnim sredstvima 2018.docx
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa domara-lozaca 2.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa domara-lozaca.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa kuhara.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa pom. kuhara 1.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa pom. kuhara.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa pom. lkuhara.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa pom.kuhara.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa spremacice 2.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa spremacice.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa ucitelja engleskog jezika.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa uciteljice kemije i biologije 1.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa uciteljice kemije i biologije.pdf
EOJN RPT Ugovor.xlsx
PlanNabave OS BJJ.xls
poziv za Skolski odbor 28. sjednica.docx
Kopija financizvjes12-2018..xlsx
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa - Basic.docx
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa - Merc.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa - Rotim.pdf
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa - Zupan.pdf
Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa - Kozul.pdf
Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa -Radas.pdf
Statut osnovne skole bana Josipa Jelacica 2019..doc
Program javnih potreba u osnovnoskolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba.docx
Odluka o imenovanju osobe koja ima pravo uvida u sadrzaj nasto koristenjem sustava video nadzora.pdf
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja u Osnovnoj skoli bana Josipa Jelacica.docx
Pravilnik o pomocnicima u nastavi.pdf
PRAVILNIK O RADU 2019.doc
Politika zastite osobnih podataka - osnovne skole.docx
Skolski kurikulum 2019.20.pdf
Godisnji plan i program 2019.20.pdf
Procedura blagajnickog poslovanja.pdf
Procedura davanja prostora u zakup i na koristenje.pdf
Procedura izdavanja i obracunavanja putnih naloga.pdf
Procedura zaprimanja i provjere racuna te placanje po racunima.pdf
Procedura naplate prihoda.pdf
Procedura stjecanja raspolaganja i upravljanja nekretninama.pdf
Procedura stvaranja ugovornih obveza.pdf
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 27.12.2019..docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 12.12.2019..docx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora 21.11.2019..docx
Donosenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.docx
Donosenje Pravilnika o zastiti na radu.docx
FIN PLAN 2019-2021 - OSNOVNE SKOLE.xlsx
financizvjes122018renata.xlsx
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.g..pdf
financijski plan 2020.- 2022. finalno.xlsx
Izvjesce o realizaciji Godisnjeg plana i programa 2018.19.docx
Obavijest o dodijeljenim bespovratnim sredstvima 2019..docx
PRAVILNIK O RADU 2019 (1).doc
Prethodna suglasnost- uc. engleskog jezika na neodre eno, puno radno vrijeme.docx
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s uc. raz. nast. u PB.docx
Zakon o radu 2020.doc
Registar ugovora.pdf
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.pdf
PLAN NABAVE BAN JELACIC 2020.docx
Bilanca 2019 bjj.xlsx
biljeske uz financijsko izvjesce 2019.doc
upisno podrucje OS BJJ.doc
UPIS UCENIKA IZVAN UPISNOG PODRUCJA.doc
ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA VAN UPISNOG PODRUCJA.doc
PRODUZENI BORAVAK.doc
Dnevni red 37. sjednice Skolskog odbora.docx
Dnevni red 38. sjednice Skolskog odbora.docx
Dnevni red 39. sjednice Skolskog odbora.docx
Dnevni red 40 sjednice Skolskog odbora.docx
aleks.pdf
karmen.pdf
percela.pdf
valerija.pdf
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.docx
Skolski kurikulum 2020.-21.pdf
Godisnji plan i program 2020.-21.pdf
Ana i statistika - RN i PN.docx
Brojevi.docx
Detektivi.docx
Grad Zagreb.docx
Lov na blago.docx
Nacionalni parkovi.docx
Potraga za kljucem.docx
Racunanje s prirodnim brojevima.docx
Skupovi.docx
Stranica skole.docx
Tajna poruka.pdf
zbrojevi (od 4. do 5. razreda).docx
Matematicke slikovnice VM2020.docx
RN1 VM2020.docx
RN2 VM2020.docx
Dnevni red 41. sjednice SO.docx
Dnevni red 42. sjednice sjednice SO.docx
Dnevni red 43. sjednice SO.docx
Dnevni red 44. sjednice SO.docx
Dnevni red 45. sjednice SO.docx
Izvjestaji, proracuna, proracun. i izvan.kor. za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020..xls
Pravilnik o orgnizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u OS BJJ (7).docx
Pravilnik o zastiti od pozara.pdf
Prethodna suglasnost - Delac K..docx
Prethodna suglasnost - Martinez M..docx
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa-Roville Zelic Marija.docx
Prethodna suglasnost- spremacica. docx.docx
Prethodna suglasnost- Stefanek. docx.docx
Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa - psihologa.docx
PRAVILNIK O RADU 2020 (1).doc
Financijski plan za 2021..xlsx
Plan nabave za 2021..xlsx
Dnevni red sjednice Skolskog odbora - 46-sjednice doc .docx
Plan i program rada strucne suradnice psihologinje.docx
Poziv za Skolski o0dbor za 45 sjednicu.pdf
Poziv za Skolski odbor - 42- doc .docx
Poziv za Skolski odbor za 39. sjednicu.pdf
Poziv za Skolski odbor za 41. sjednicu.pdf
Poziv za Skolski odbor za 46. sjednicu.pdf
Godisnje izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.pdf
Obavijest o dodijeljenim bespovratnim sredstvima 3.docx
Prorac financijski izvjestaji 2020.21.xls
Biljeske 12-2020.doc
Pravila o o dokumentarom i arhivskom gradivu.doc
Popis dokumentarnog gradiva s rokovima cuvanja.odt

Logo

 
E-dnevnik
 
Raspored zvona
             
Prijepodne:
  1.  
  08.00-08.40  
 2.
 08.45-09.25 
 3.
 09.35-10.15
 4.
 10.25-11.05
 5.
 11.10-11.50
 6.
 11.55-12.35
 7.
 12.40-13.20
Poslijepodne:
0. 13.15-13.55
 1.
 14.00-14.40
 2.
 14.45-15.25
 3.
 15.35-16.15
 4.
 16.25-17.05
 5.
 17.10-17.50
 6.
 17.55-18.35
 
Školska kuhinja

 

Prehrana od 13. do 17. 9. '21. 

 

Priloženi dokumenti:
Jelovnik- 9- 21 doc [13247].docx

 
Školski autobus

Raspored vožnje organiziranog školskog prijevoza

ŠK. god. 2021./2022.

 

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 21. 2. 2017.

Ukupno: 429315
Ovaj mjesec: 5885
Ovaj tjedan: 1390
Danas: 227
 
 > Dokumenti
CMS za škole logo
Osnovna škola bana Josipa Jelačića Zagreb / Podgradski odvojak 1, HR-10000 Zagreb / os-bana-jjelacica-zg.skole.hr / ured@os-bana-jjelacica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju