preskoči na sadržaj

Osnovna škola bana Josipa Jelačića Zagreb

 > Natječaji
Natječaj za matematiku

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za ucitelja-icu.pdf

Natječaj za RN

Priloženi dokumenti:
natjecaj rn.pdf

Natječaj za psihologa

JAVNI   POZIV

za  izbor kandidata na radno mjesto

 

 1. Stručnog suradnika -  psihologa ( pripravnika u trajanju od 12 mjeseci) – 1 izvršitelj  (m/ž) na određeno,  puno radno vrijeme

 

Uvjeti za radno mjesto pod točkom 1.: Prema članku 105. stavak 12. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 ,90/11, 16/12, 86/12, 94/13 ,152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članku 2. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19).

Priloženi dokumenti:
javni poziv - psiholog- 2020 .docx

NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 ,105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 154/14, 7/17 , 68/18, 98/19 i 64/20) – u daljnjem tekstu Zakona, članka 13. Pravilnika o radu te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića (u daljnjem tekstu Pravilnik)  Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 

 

 1. spremač/ica – na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)- 1 izvršitelj

 

U v j e t i   n a t j e č a j a

 

      Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

 

 • završena osnovna škola
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ SPREMACICA 1610.doc

Natječaj za voditelja/icu računovodstva i spremača/icu

Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 ,105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 154/14, 7/17 , 68/18, 98/19 i 64/20) – u daljnjem tekstu Zakona, članka 13. Pravilnika o radu te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića (u daljnjem tekstu Pravilnik)  Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 

 1. voditelj/ica računovodstva, na određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
 2. spremač/ica – na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)- 1 izvršitelj

 

 

U v j e t i   n a t j e č a j a

 

      Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

 

 • pod. br. 1. završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski ili stručni studij ekonomije -računovodstveni ili financijski smjer za sve navedene struke odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke –računovodstvenog ili financijskog smjera stečena prema ranijim propisima
 • pod br. 2. završena osnovna škola
Priloženi dokumenti:
NATJECAJ.doc

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU BIOLOGIJE I PRIRODE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17,  68/18 i 98/19), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole bana Josipa Jelačića i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića, ravnateljica  Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

MJESTO RADA: Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEČAJ: učitelj/ica prirode i biologije

BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj

TJEDNO RADNO VRIJEME: 40 sati tjedno.

TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sklapa na određeno vrijeme

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisan   člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 6/19)

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za biologiju i prirodu.docx

NATJEČAJ ZA KUHARA/ICU

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole bana Josipa Jelačića i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića, ravnateljica  Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb  raspisuje

                                  NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

MJESTO RADA: Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb                (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEČAJ: KUHAR

BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj

TJEDNO RADNO VRIJEME: 40 sati tjedno.

TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sklapa na određeno vrijeme

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za kuharicu.docx

NATJEČAJ ZA DOMARA-LOŽAČA

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole bana Josipa Jelačića i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića, ravnateljica  Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb  raspisuje

                                  NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

MJESTO RADA: Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb                (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEČAJ: DOMAR-LOŽAČ 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj

TJEDNO RADNO VRIJEME: 20 sati tjedno.

TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sklapa na određeno vrijeme

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i poseban uvjet propisan   člankom 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i  uređajima /NN 88/2014; 20/2015/

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za domara-lozaca -1.docx

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole bana Josipa Jelačića i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića, ravnateljica  Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb  raspisuje

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. Učitelj/ica matematike za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj
Priloženi dokumenti:
- Natjecaj - MATEMATIKA.docx

Natječaj za učitelja/icu za Engleski jezik i razrednu nastavu u produženom boravku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole bana Josipa Jelačića i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića, ravnateljica  Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. Učitelj/ica engleskog jezika za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj
 2. Učitelj/ica  razredne nastave  u produženom boravku 40 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme - 1 izvršitelj
Natječaj za učitelja/icu za hrvatski jezik, razrednu nastavu, geografiju i povijest

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole bana Josipa Jelačića i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića, ravnateljica  Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. učitelja/ice hrvatskog jezika za 11 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj
 2. učitelja/ice razredne nastave za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme 1 izvršitelj
 3. učitelja/ice geografije i povijesti za 21 sat tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj
Natječaj za domara-ložača

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole bana Josipa Jelačića i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića, ravnateljica  Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb  raspisuje

                                  NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO:  DOMAR-LOŽAČ 

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za domara-lozaca.docx

Natječaj za učitelja/icu Tehničke kulture i Informatike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole bana Josipa Jelačića i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića, ravnateljica  Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

MJESTO RADA: Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEČAJ: UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE I INFORMATIKE 

NATJEČAJ ZA DOMARA/ICU

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole bana Josipa Jelačića i članka 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića, ravnateljica  Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA DOMARA - LOŽAČA

Priloženi dokumenti:
Natjecaj za domara.docx

REZULTATI NATJEČALA ZA UČITELJA/ICU KEMIJE I BIOLOGIJE
Natječaj za nastavnika/cu kemije i biologije

Priloženi dokumenti:
Natjecaj (1).pdf

Rezultati natječaja za učitelja/icu matematike

Priloženi dokumenti:
natjecaj matematika.pdf

Rezultati natječaja za kuhara/icu

Priloženi dokumenti:
Kuharica natjecaj Topol.pdf

Natječaj za nastavnika/cu matematike

Priloženi dokumenti:
natjecaj math.pdf

NATJEČAJ ZA KUHARA/ICU I SPREMAČA/ICU

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ - SPREMACICA-KUHAR.pdf

REZULTATI NATJEČAJA

Priloženi dokumenti:
psihologinja pdf.pdf

Natječaj za kuhara/kuharicu

Priloženi dokumenti:
natjecaj za kuharakuharicu.pdf

REZULTATI NATJEČAJA

Priloženi dokumenti:
povijest.pdf

REZULTATI NATJEČAJA

Priloženi dokumenti:
katica.pdf

Natječaj za psihologa

Priloženi dokumenti:
natjecaj za psihologa.pdf

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU PRIRODE/BIOLOGIJE I NASTAVNIKA/ICU POVIJESTI

Priloženi dokumenti:
natjecaj bio priroda povijest.pdf

REZULTATI NATJEČAJA

Priloženi dokumenti:
rezultat natjecaja kuhar.pdf

REZULTATI NATJEČAJA

Priloženi dokumenti:
rezultat natjecaja chem bio.pdf

REZULTATI NATJEČAJA
NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU ENGLESKOG JEZIKA, KEMIJE/BIOLOGIJE I KUHARA

Priloženi dokumenti:
Natjecajv1.pdf

Natječaj za kuhara/icu

Apr 11, 2018 - 11:01:14

Priloženi dokumenti:
NATJECAJ 2.doc

Natječaj za spremača/icu

Rezultati natječaja

NATJEČAJ ZA NASTAVNIKA/CU PRODUŽENOG BORAVKA

Natječaj za nastavnika/cu matematike - neodređeno

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 , 86/09, 92/10 ,105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 154/14, 7/17)  ravnateljica Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

za poslove i radne zadatke

 

 

-učitelj-a/ice  matematike   – na neodređeno vrijeme

 

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz zamolbu i životopis priložiti  preslike: domovnice odnosno dokaz o državljanstvu, diplome   te  potvrdu iz. čl. 106. toč. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Osobe koje ostvaruju prava po posebnom propisu moraju se na to pozvati i dostaviti dokaze o tim pravima.

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja biti će objavljena na web stranici škole www.os-bana-jjelacica-zg.skole.hr.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na gornju adresu škole.

REZULTATI NATJEČAJA

OSNOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA

Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb

KLASA : 112-07/17-02/113

URBROJ: 251-183-17-01

Zagreb, 6.10.2017.

 

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto domara-ložača

 

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto domara-ložača dana 11.9.2017. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole bana Josipa Jelačića izabran Ante Crnjac, elektorotehničar i inženjer elektrotehnike  te je s imenovanim/om sklopljen ugovor o radu na pola radnog vremena  dana 2.10.2017..

 

 

                                  

                                                                                  Ravnatelj/ica:

                                                                                                                                                      (Jelena Ivaci, prof.)

Rezultati natječaja

OSNOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA

Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb

KLASA : 112-07/17-02/108

URBROJ: 251-183-17-01

Zagreb, 12.09.2017.

 

 

Predmet: Obavijest o natječaju za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u

                 produženom boravku (2 učitelja/ice)

 

 

Izvješćujemo Vas da je prema natječaju za radno mjesto 2 učitelja/ice  razredne nastave u produženom boravku objavljenom dana 23.8.2017. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole bana Josipa Jelačića izabrani su: Margareta Marković (magistra primarnog obrazovanja) i Vladimir Jandrašek (nastavnik razredne nastave), koji udovoljavaju uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima te je s imenovanim/om sklopljen ugovor o radu dana 12.9.2017..

 

Jelena Ivaci, prof.

Natječaj za domara

Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine „NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14.i 7/17.)

Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb  raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. domar – ložač  škole - 1 izvršitelj m/ž na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 h tjedno)

Uvjeti:

SSS tehničke struke

               

Kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis, preslike: svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci (čl. 106. toč. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje centralnim grijanjem. Osobe koje ostvaruju prava po posebnom propisu moraju se na

to pozvati i dostaviti dokaze o tim pravima.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti na adresu škole.

Ravnateljica:

Jelena Ivaci, prof

Natječaj za prod. boravak

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 , 86/09, 92/10 ,105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 154/14, 7/17)  ravnateljica Osnovne škole bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb, raspisuje

 

NATJEČAJ

za poslove i radne zadatke

 

 

-2 učitelj-a/ice  razredne nastave u produženom boravku   – na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz zamolbu i životopis priložiti  preslike: domovnice odnosno dokaz o državljanstvu, diplome   te potvrdu iz. čl. 106. toč. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Osobe koje ostvaruju prava po posebnom propisu moraju se na to pozvati i dostaviti dokaze o tim pravima.

Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja biti će objavljena na web stranici škole www.os-bana-jjelacica-zg.skole.hr.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja na gornju adresu škole.

Logo

 
E-dnevnik
 
Raspored zvona
             
Prijepodne:
  1.  
  08.00-08.40  
 2.
 08.45-09.25 
 3.
 09.35-10.15
 4.
 10.25-11.05
 5.
 11.10-11.50
 6.
 11.55-12.35
 7.
 12.40-13.20
Poslijepodne:
0. 13.15-13.55
 1.
 14.00-14.40
 2.
 14.45-15.25
 3.
 15.35-16.15
 4.
 16.25-17.05
 5.
 17.10-17.50
 6.
 17.55-18.35
 
Školska kuhinja

 

Prehrana od 13. do 17. 9. '21. 

 

Priloženi dokumenti:
Jelovnik- 9- 21 doc [13247].docx

 
Školski autobus

Raspored vožnje organiziranog školskog prijevoza

ŠK. god. 2021./2022.

 

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 21. 2. 2017.

Ukupno: 429303
Ovaj mjesec: 5875
Ovaj tjedan: 1380
Danas: 217
 
 > Natječaji
CMS za škole logo
Osnovna škola bana Josipa Jelačića Zagreb / Podgradski odvojak 1, HR-10000 Zagreb / os-bana-jjelacica-zg.skole.hr / ured@os-bana-jjelacica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju