preskoči na sadržaj

Osnovna škola bana Josipa Jelačića Zagreb

 
11. studenoga
Pogledajte ga još jedanput video Ples na kiši. Prisjetite se naših razgovora i napišite (bilježnica za dz) kada kiša može biti ugodna, zabavna, dobrodošla, lijepa… Očekujem pola stranice (najmanje) lijepih rečenica.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
10. studenoga
Molim sve one koji se još nisu registrirali u Teamsima
da to što prije naprave jer sve objave prebacujemo tamo.
Danas je objavljeno da su na predispitu iz matematike prošli(dobili 5):
Eva, Dominik, Luka S., Noa i Anja te ne moraju pisati ispit. 
 
Ostali neka za vježbu naprave ovaj listić.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
9. studenoga
 
Pojašnjenje uputa za lektiru (Č - 165. str.)
1. Odredi boju koja najbolje pristaje pojedinoj bajci.
(Osim Traži se naslov.)
Oslikaj naslov te bajke u boji (bojama) s kojom je povezuješ.
Napiši zašto si odabrao baš tu boju (boje) za pojedinu bajku.
 
2. Prikaži jednu bajku u obliku stripa.
Za svaku bajku (osim Traži se naslov)
nacrtaj sličicu, znak ili simbol koji podsjeća na tu bajku.
 
3. Napravi ovakvu tablicu. Popuni je podacima iz bajki.
Izaberi i oboji u svakom redu i svakom stupcu po jedno polje. 
Npr. 
 
Osmisli i napiši bajku u kojoj se javljaju riječi iz obojanih stupaca.
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
8. studenoga
 
----------------------------------------------------------------------------------
4. studenoga
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
LEKTIRA: Sunčana Škrinjarić: Kaktus bajke
Obavezno treba pročitati ove bajke (a po želji i ostale):
1. Traži se naslov
2. Slikar pod hrastom
3. Čovječuljak od plamena
4. Prva kaktus bajka
5. Vjetar na ljetovanju
6. Izlet sa Sivokapom
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
29. listopada

Mat – U – 34. i 35. str. (dovršiti)

                     RB – 30 . i 31. str

Hj- pročitati novu priču

Kaktus bajke - Slikar pod hrastom.pdf

OBAVIJEST

Sutra će 3. i 4. sat biti vjeronauk (nadoknada zbog neodržanih sati).

Dodatna iz matematike je redovno 5. sat.

-----------------------------------------------------------------------------
28. listopada
DZ
Mat - U - dovršiti 32. i 33. str.
Hj - dovršit listiće (imenice)
Ako niste još posudili Kaktus bajke Sunčane Škrinjarić
pročitajte ovdje uvodnu priču.
----------------------------------------------------------------------------
27. listopada
DZ
Mat - U - dovršiti 31. str.
        RB - ispraviti posljednju zadaću
            - 28. i 29. str.
Hj - Prepričati priču Lutalica Bleki kao jedan od
      likova (ne kao dječak)
 
 
----------------------------------------------------------------------------
 
26. listopada
DZ
Hj - Označiti u tekstu uvod, glavni dio i završetak.
    - odgovoriti pismeno na 4. i 5. zadatak
        (za srijedu)
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Raspored za sljedeći tjedan
 
DZ
  • Prirediti lektiru za ponedjeljak.
  • Naučiti pjesmicu izražajno recitirati(tako da se jasno čuju sporiji i brži dijelovi, glasniji i tiši dijelovi te riječi koje se ističu drugačijom intonacijom).
  • Napraviti plan učenja i obaveza barem za ponedjeljak, utorak i srijedu.
  • Listići za vježbanje Prirode i društva (za srijedu).
 
21. listopada
DZ
Hj - čitanka 44. - 46. str.
Mat - RB - 26. i 27 str.
Priroda - RB - 14. i 15. str.
 
20. listopada
DZ
Hj - odabrati i objasniti 3 uzrečice o jabuci
       u bilježnicu za dz
    - čitanka 68. str. /1. zadatak
    - čitanje - poslati do sutra navečer
Mat - listić
Priroda - TKO ŽELI - pronaći i napisati nešto o 
              znanstveniku Newtonu koji se spominje
              u igrokazu, objasniti kakve veze jabuka
              ima s njim; koristiti samo riječi i rečenice
              koje razumiješ (za peticu iz Prirode) - ZA PETAK
 
 
19. listopada
DZ
Hj - RB - 24.-27. str.
Mat - dovršiti listić
 
17. listopada
 
Prema dogovoru, od sada se lektira kao i dz iz Hj
piše tintom
To znači da ono što će pisati u bilježnici za lektiru treba
najprije pripremiti, a zatim uredno i sa što manje
pogrešaka prepisati.
 
UPUTE ZA PISANJE LEKTIRE

1. Odaberi najzanimljiviji događaj iz Paulininog dnevnika i prepričaj ga.

2. Što možeš reći o Paulini? Kakva je ona djevojčica? 

Potvrdi svoje mišljenje primjerima iz njenog dnevnika.

3. Usporedi sebe i Paulinu. Po čemu ste slični (slične), a po

čemu različiti?  U kojim se situacijama vidi ta vaša sličnost/različitost?

4. Nacrtaj Paulinu u nekoj situaciji opisanoj u dnevniku.

5. Pripremi se za sljedeći tjedan za pisanje dnevnika po uzoru na Paulinu – od ponedjeljka do petka.

Razmisli o čemu ćeš pisati, hoćeš li više pisati o školi, obitelji ili izvanškolskim aktivnostima.

 
 
15. listopada, četvrtak
 
DZ
Hj - RB - 40. i 41. i 42. str.
Mat - jučer je bila navedena kriva stranica
      - RB 25. str.
 
14. listopada, srijeda
Domaća zadaća za četvrtak

Mat – RB – 24. str.

Hj - RB - 18. i 19. str.
 
.............................................................................................
13. listopada, utorak
Domaća zadaća za srijedu

Mat – U – 23. str.

         RB – 24. str.

Hj- čitanje: Kako je nastala kravata

      Čitanka - 65. str. /1. zad.

 

Za Likovnu kulturu– tempere ili vodene   

                 53 kn za mapu

.............................................................................................
12. listopada, ponedjeljak
 
Domaća zadaća za utorak
Hj - dovršiti RB
    - listići (opće i vlastite imenice)
Mat - U - do 20. str.
       - RB - do 23. str.
 
Djeci je podijeljena upisnica za Prvu pričest. 
Upisnicu  treba ispunjenu predati u župni ured don Rudiju.
 
....................................................................................................
8. listopada
 
Domaća zadaća za petak
Hj - dovršiti priču
 
Sutra je dodatna nastava u 12,30.
..........................................................................................................................
7. listopada
 
Domaća zadaća za četvrtak
Hj - U - 30. i 31. str. (dovršiti)
       RB - 20. i 21. str.
Mat - zalijepiti listiće
      - RB - 19. i 20. str.
 
Sutra je dopunska nastava u 11,15.
Ukoliko mogu, trebaju doći učenici koji su
bili i prošli tjedan.
 
..........................................................................................
6. listopada
Hj - Č - 41. / 5., 6., 8. (četvrtak), 10. zadatak
Mat - listići
......................................................................................
 
5. listopada
Domaća zadaća za utorak
Hj - RB - 14. i 15. str.
Mat - U - dovršiti 17. str.
      - RB - 18. str.
 
2. listopada
 
Domaća zadaća za ponedjeljak
 
Hj - zadaća zadana u četvrtak
Pid - U - 69. str. pročitati
           - 70. str. procijeniti svoje ponašanje
 
LEKTIRA: čita se knjiga Sanje Polak Dnevnik Pauline P.
               ili neka druga knjiga o Paulini P.
----------------------------------------------------------------------------
 
1. listopada
 
Domaća zadaća

Mat – RB – 16. i 17. str. do kraja

Hj – Čitanka, 29. str. /10., 11., i 12. zadatak – za ponedjeljak

ZA PETAK

- prirediti i donijeti skice sa slikom i tekstom slikovnice
 

Preuzeti aplikaciju e sfera pomoću koje se mogu pregledavati sadržaji u 

Glazbenoj kulturi, Prirodi i društvu i Matematici.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
30. rujna
 
Domaća zadaća

Mat – U – 14. i 15. str.

Hj – naučiti čitati 28. str. – poslati do čet. navečer

ZA PETAK

    - pripremiti skice za slikovnicu (predvidjeti 3 ili 4 stranice, ne računajući korice); 

      predvidjeti količinu teksta na svakoj stranici i sadržaj ilustracije za svaku stranicu

--------------------------------------------------------------------------------
29. rujna
 
Domaća zadaća

Mat – zalijepiti listić u bilježnicu

        - Udžb.12. str.

        - Udžb. 13. str./1., 3., 4. zadatak

        RB – 15. str./ 3. zadatak

Priroda i društvo

Moje tijelo Prava duznosti vj.pdf

 
..................................................................................................
 
RASPORED I DZ ZA UTORAK 29. rujna
 
Ej, EJ, Mat (udžb., RB, bilježnica), Hj (nastavak lektire)
 
Dz - Mat - dovršiti 11 str. u udžb.
 
 
RASPORED ZA UJUTRO i DZ
 
DZ za ponedjeljak
- dovršiti priču o liku kojeg je iznenadila jesen
- donijeti lektiru
 
Podsjećam na roditeljski sastanak u 18 sati.
 
 
 
 
24. rujna 
 
Domaća zadaća
 
Hj
- poslati čitanje teksta Svađa
- dovršiti priču o svađi u bilježnicu za dz
 
Molim vas da potražite Carnetovo korisničko ime i lozinku
kojom se prijavljujete na e - dnevnik. 
 
U ponedjeljak u 18 sati je roditeljski sastanak. 
Roditelji trebaju doći pred zapadni ulaz dvorane Sutinska vrela
(iza restorana Rauch). Molim da iz svake obitelji dođe samo po jedan roditelj.
U skladu s epidemiološkim mjerama ponesite masku.
 
..............................................................................................
 
23. rujna
 
 

Hj 

- dovršiti pitanja iz čitanke  

- poslati čitanje Boje sreće

- započeti rad na priči u kojoj ćeš opisati svoju svađu (Možeš opisati kako je svađa započela, kako si se osjećao/osjećala i kako je završila.) Priču ćeš prepisati u bilježnicu za dz.

- čitanje Svađa poslati do četvrtka navečer

Mat - dovršiti listić

...............................................................................................

 
 
 
 
22. rujna
 
Domaća zadaća
Hj - dovršiti krugove
    - o svakoj riječi iz kruga napisati po jednu rečenicu (sveukupno 12)
      (napisati 4 izjavne, 4 upitne i 4 usklične rečenice)
    - naučiti čitati i poslati čitanje do srijede navečer
Mat - dovršiti listić
 
Sutra u 12,30 trebaju doći učenici koji nisu dovršili likovni.
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
UPUTE ZA PRVU LEKTIRU
 
Pretpostavljam da je tijekom ljeta svatko nešto pročitao. Dajem vam priliku da predstavite ostalim učenicima što ste pročitali i zainteresirate ih da i sami pročitaju tu knjigu. Lektiru pišemo u veliku bilježnicu.
 

Prva stranica lektire

Napiši naslov knjige i navedi tko je napisao knjigu.

Predstavi glavne likove.

Ukratko ispričaj (napiši) sadržaj knjige.

 

Druga stranica lektire

Napravi letak (reklamni list) kojim se reklamira knjiga (po uzoru na letke kojima te se poziva da kupiš časopis, upišeš se na tečaj stranog jezika ili počneš trenirati neki sport).

Na letku treba napisati naslov knjige, ime i prezime autora i objasniti zašto preporučaš čitanje te knjige. Ilustriraj (nacrtaj) najvažniju scenu iz knjige.

Pripremi čitanje ulomka iz priče i objašnjenje zašto baš taj dio želiš pročitati prijateljima.

Lektiru treba predati najkasnije u ponedjeljak 28. rujna.

 

Raspored za poslijepodne

0. sat počinje u 12, 30, a 1. sat u 13,15 (u školu ulazimo u 13,05).

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Raspored i dz za petak 17. rujna
Hj
- dovršiti listić
Pid - (od srijede)
     - bilježnica: napisati još 5 zdravih životnih navika 
     - Udžb. 130. str./1. i 2. zad. pismeno; 
     - zadnja četiri usmeno; ne treba raditi plakat
      - RB. 103. str. / 4. zadatak i 104. str. / 5. zadatak
Mat (za ponedjeljak)
- dovršiti listić
Pribor i raspored za petak:

Hj - RB, bilježnica

Priroda - udžbenik, RB, bilježnica

Lk - vodene boje (crni flomaster ako nekome još treba)

Tzk - 

------------------------------------------------------------------------------------
Raspored i dz za četvrtak 17. rujna
DZ
Hj
- Rb - dovršiti 10., 11., 12., i 13. str.
Mat - ponoviti tablicu množenja za provjeru
Pid - za petak
     - bilježnica: napisati još 5 zdravih životnih navika 
     - Udžb. 130. str./1. i 2. zad. pismeno; 
     - zadnja četiri usmeno; ne treba raditi plakat
     - RB 105. str./ 4. zad.; 106. str. / 5. zadatak
Učitelj ima staru RB. Ispravno je:
     - RB. 103. str. / 4. zadatak i 104. str. / 5. zadatak
 
Pribor i raspored za četvrtak:

Hj - RB, bilježnica

Mat - bilježnica

Gk - Razigrani zvuci

Tzk - doći u obući i odjeći u kojoj se može trčati 

 

Nastava u četvrtak počinje u 8 sati (ulazimo u 7,50)
i završava u 11, 10.
 
 
Raspored i dz za srijedu 16. rujna
DZ
Mat
- dovršiti 13. i 14. str. u RB
Hj
- dovršiti listiće
Pid - Rb (od petka)
 
Pribor i raspored za utorak:
1. sat - Priroda - udžbenik, RB, bilježnica
2. sat - Hj - RB i bilježnica za šk. rad
3. sat - Mat - Rb i bilježnica
4. sat - Sr
 
Nastava u utorak počinje u 8 sati (ulazimo u 7,50)
i završava u 11, 10.
........................................................................................................
Raspored i dz za utorak 15. rujna
DZ
Mat
- dovršiti 11. i 12. str. u RB
Hj
- dovršiti 4. - 9. str. u RB
 
Pribor i raspored za utorak:
1. i 2. sat Engleski jezik - udžbenik, RB, bilježnica
3. sat - Hj - RB i bilježnica za šk. rad
4. sat - Mat - Rb i bilježnica
 
Nastava u utorak počinje u 8 sati (ulazimo u 7,50)
i završava u 11, 10.
..............................................................................................
Raspored i dz za ponedjeljak 14. rujna
DZ
Priroda i društvo
RB - Moje tijelo - 1, 2, i 3. zadatak
 
Pribor za ponedjeljak:
Hj - radna bilježnica, bilježnica za šk. rad
Mat - radna bilježnica, bilježnica
Vjeronauk- udžbenik, bilježnica, radna bilježnica
 
Nastava u ponedjeljak počinje u 8 sati (ulazimo u 7,50)
i završava u 11, 10.
 
 
Raspored i dz za petak 11. rujna

DZ 

Hj - čitanka 11. str. - 3, 4. i 5. zadatak (u bilježnicu za dz) 

    - poslati snimku čitanja do subote navečer

Mat - RB - 9. i 10. str. (za ponedjeljak)

 

Pribor za petak:

Hj - bilježnica za dz

Pid - Udžbenik, RB, bilježnica

Lk - vodene boje i crni flomaster

Tzk - doći u obući i odjeći u kojoj se može trčati 

Nastava počinje u 13,15 (doći u 13,05) i završava u 16,15.

................................................................................................................

 
 
Dragi roditelji, molim vas da HITNO ispunite online upitnik s obiteljskim podacima koje moramo imati ažurirane, a dio podataka potreban je školskoj liječnici. 
 
Pozvao sam vas da ispunite obrazac:
 
3.A - OBITELJSKI PODACI
 
Poštovani roditelji !imamo obvezu ažurirati vaše podatke koji su već uneseni u e maticu, pa vas ovim putem molimo da nam čim prije popunite ovaj upitnik s vašim kontaktima. Za potrebe školske liječnice dodatno nam je potreban podatak o MBO i odabranom liječniku vašeg djeteta. Osim toga, u slučaju online nastave važne su nam informacije o vašoj informatičkoj opremljenosti i dostupnosti interneta u vašem domu. U nadi da ćemo svi skupa ostati zdravi i što duže u školi, pozdravljaju vas vaši učitelji i stručni tim škole !
ISPUNJAVANJE OBRASCA
 
Izradite svoj Google obrazac
 
 
 

 

Raspored i dz za četvrtak 10. rujna

OBAVIJEST

U četvrtak bih trebao imati podatak o broju učenika koji će uzimati mliječni obrok u školi.

Molim vas da mi pošaljete tu informaciju.

DZ 

Hj - čitanka 6. str. - 4. zadatak 

                  7. str. - 5. zad. - napisati priču u bilježnicu za dz

Učenici koji nisu čitali u školi trebaju poslati svoju snimku čitanja (audio) do sutra navečer.

Mat - RB - 7. i 8. str. - dovršiti

Pid - prolistati udžbenik i uz naslove u bilježnici nacrtati odgovarajuće sličice

 

Pribor:

Hj - čitanka i obje bilježnice

Mat - RB, bilježnica

Gk - Razigrani zvuci

Tzk - doći u obući i odjeći u kojoj se može trčati 

Nastava počinje u 13,15 (doći u 13,05) i završava u 16,15.

 

Raspored i dz za srijedu 9. rujna

DZ 

Hj - čitanka 4. str. - 2., 3., i 4., zadatak 

                  5. str. - 8 zadatak

                  5. str. - 11. zad. - izabrati jednu od izreka i napisati

                                            objašnjenje izreke u bilježnicu za dz

Naučiti čitati pjesmu i dodatak (Jeste li znali?) na 5. stranici.

Sutra treba donijeti knjige za Hj, Mat i Pid.

Nastava počinje u 13,15 (doći u 13,05) i završava u 16,15.

 

Raspored za utorak 8. rujna

Nastava počinje u 13,15 sati (ulazak u školu u 13,05).

Treba donijeti:

Hj - čitanka (prvi dio) i pisanka C

Vj - pisanka

pernica, papuče, užina.

Nastava završava u 16,15 sati.

Dragi roditelji, molim vas da djeci prije nastave 

(ili kada stignete) izmjerite temperaturu

i zabilježite je u informativku ili bilježnicu (blokić) za 

tu namjenu.

 

NOVA ŠKOLSKA GODINA

3. a razred

Draga djeco, poštovani roditelji,

nadam se da svi dijelimo isto veselje i uzbuđenje pred početak 3. razreda.

Potpunih i službenih informacija još nemam, stoga objavljujem prve

neslužbene informacije koje će vam pomoći u pripremi za prvi dan škole.

Eventualne promjene i nove obavijesti bit će objavljene čim se dogode. 

Nestrpljivo vas čekam u ponedjeljak!

Učitelj

 

Pocetak sk.godine.docx

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

 

 

9. lipnja 2020.

Poštovani roditelji,

ovaj tjedan nakon Tijelova radimo još u petak i subotu.

Budući  da je već dosta roditelja najavilo izostanak djece radi ranije planiranih obiteljskih obaveza, molim vas da potvrdite dolazak vašeg djeteta kako bismo znali organizirati obroke u petak i subotu (u subotu nema ručka). 

Potvrđujem da ______________________________________

                                              (Ime i prezime djeteta)

dolazi/ne dolazi (upisati točnu tvrdnju) u školu u petak i subotu.

Potpis roditelja

Obavijest možete poslati u informativci.

Zahvaljujemo na suradnji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

25. svibnja, ponedjeljak

Poštovani roditelji, prenosim vam poruku ravnateljice.

Poštovani roditelji,

prema uputama HZJZ https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf i Preporukama MZO https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-razrednoj-nastavi-i-upute-za-vrednovanje-i-ocjenjivanje-u-mjesovitom-modelu-nastave-od-25-svibnja-2020/ od 25. svibnja 2020. godine se otvaraju škole za sve učenike razredne nastave.

Budući da je prema stručnim procjenama epidemiološka situacija povoljna, a škole sigurne za povratak svih učenika razredne nastave, od ponedjeljka 25. svibnja 2020. učenici razredne nastave trebaju ići u školu.

Roditelji, koji zbog objektivnih ili subjektivnih razloga ne žele poslati djecu u školu, trebaju opravdati izostanak učenika s nastave  https://skolazazivot.hr/povratak-ucenika-1-4-r-u-skole/.

U ponedjeljak nastava počinje u 8 sati. Dežurstvo uobičajeno počinje u 7 sati.

2. razredi ulaze na sporedni ulaz sa strane parkinga.

Molim vas da nam pošaljete papirnatih ubrusa jer ćemo ih trošiti još više nego obično

(imamo još nekoliko paketa).

Ovo je privremeni raspored.

------------------------------------------------------------------------------------

22. svibnja, petak

Poštovani roditelji, 

molim vas da pogledate prezentaciju koju

je pripremila naša pedagoginja Valerija Baran.

Povratak u skolu- 25.5..pptx

Hrvatski jezik, Likovna k.

Hj Lk Auto buducnosti 22. svibnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu pet 22.5..pptx

---------------------------------------------------------------------------------------

21. svibnja, četvrtak

Dragi roditelji, prema javno objavljenom mišljenju HZJZ - a

škole su spremne za prihvat djece, a epidemiološka situacija

omogućuje boravak djece u učionici.

Preporuka je da nastave u školi budu pošteđeni učenici s respiratornim

smetnjama i učenici skloni alergijskim reakcijama.

Nastava počinje u ponedjeljak prema redovitom rasporedu, s jutarnjim dežurstvom.

 

Prema preporuci ministarstva, oni roditelji koji još uvijek imaju objektivne ili subjektivne razloge zbog kojih djecu ne žele poslati u školu, mogu i naknadno uključiti dijete u nastavne grupe u školi, ali u međuvremenu moraju osigurati uvjete kod kuće za nastavu na daljinu i biti u svakodnevnom kontaktu s učiteljima i stručnim suradnicima u školi (Što god to značilo!).

 

Upute se mijenjaju iz minute u minutu, pa je najnovija da i djeca s gore navedenim dijagnozama mogu doći u školu...

 

Molim vas da me što prije obavijestite ukoliko ne želite dijete poslati u školu.

Učitelj

 

 

Hrvatski jezik

Hj Hocu letjeti 21. svibnja.pptx

Priroda i društvo

Pid Putujemo brodom 21. svibnja.pptx

Matematika

Vjezbanje 3.pdf

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu cet 21.5..pptx

----------------------------------------------------------------------------------

20. svibnja, srijeda

Hrvatski jezik

Hj Da sam odrastao 20. svibnja.pptx

Matematika
Mat Priprema za 9 ispit 20. svibnja.pdf

Ako možete isprintajte listić i pošaljite foto riješenog listića.

Ako ne možete isprintati, riješite listić u bilježnicu,

bez prepisivanja zadataka.

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu sri 20.5..pptx

Vjeronauk

2a 19. i 20.5.odt
 

------------------------------------------------------------------------

19. svibnja, utorak

Hrvatski jezik

Hj Nevidljivo vidljivo 19. svibnja.pptx

Matematika

Mat Vj 2 19. svibnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu uto 19.5..pptx

Engleski j.

Ej 18. svibnja.pdf
 

------------------------------------------------------------------------------------------------

18. svibnja, ponedjeljak

Poštovani roditelji

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja (Suglasnost možete preuzeti s mrežne stranice škole pod karticom Nastava - Izborna nastava). Izborni predmeti obavezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele.

 
Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti Učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu (Zahtjev možete preuzeti s mrežne stranice škole pod karticom Nastava - Izborna nastava).
Ukoliko više Vaše djece polazi našu školu, molimo Vas da za svako svoje dijete ispunite zasebnu anketu.
Od školske godine 2020./2021. u našoj školi učenici će se moći uključiti u nastavu sljedećih izbornih predmeta:
 
3. Razred: Vjeronauk, Informatika
 
Anketu ispunite na ovoj poveznici.
 
 
Priroda i društvo

Pid Putujemo zrakoplovom 18. svibnja.pptx

Matematika

Mat Vj 1 18. svibnja.pptx

Hrvatski jezik

Hj Pilot 18. svibnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu pon 18.5..pptx

-------------------------------------------------------------------------------------------------

15. svibnja, petak

Hrvatski jezik, Glazbena k., Likovna k.

Dan obitelji 15. svibnja.pptx

Ostale aktivnosti

https://carnet-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/helena_scukanec1_skole_hr/EZHPP4ZBnKVCv5iUJ-vi1hMBvQqUThqkehhgiqa42qcRow?e=zDMlOJ 

Engleski j.

Ej 15. svibnja.pdf

Ej 15. svibnja.mp4

Vjeronauk

2a 11. i 15.5.odt

-------------------------------------------------------------------------------------

14. svibnja, četvrtak

Matematika

Mat Dij 9 14. svibnja.pptx

Priroda i društvo

Pid Putujemo vlakom 14. svibnja.pptx

Hrvatski jezik

Hj Zaljubljeni tramvaj 14. svibnja.pptx

Ostale aktivnosti

https://carnet-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/helena_scukanec1_skole_hr/EcWVYO_QCBBHh4DxFPbdj-8BYei412ipioO-Ubfa5xTkzw?e=uzJsHK 

------------------------------------------------------------------------------------------

13. svibnja, srijeda

Hrvatski jezik

Hj Imenice Vj 13. svibnja.pptx

Matematika

Mat Mn 9 13. svibnja.pptx

Ostale aktivnosti

https://carnet-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/helena_scukanec1_skole_hr/EaP_vxZPvtpNvJe8XznuPUwBkX5bqQ0HcptDavCJeTFfmw?e=lVgtOC

------------------------------------------------------------------------------------------------

12. svibnja, utorak

Matematika

Mat Dij br 8 12. svibnja.pptx

Hrvatski jezik

Hj Tuzni bus 12. svibnja.pptx

Priroda i društvo

Pid Putujemo autobusom 12. svibnja.pptx

Ostale aktivnosti

https://carnet-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/helena_scukanec1_skole_hr/EbMxEiuqlEZOqf5XYp2TmWoBHFDcCcnjlY51QYRtjWOETQ?e=ciHNRf

------------------------------------------------------------------------------------------

11. svibnja, ponedjeljak

Matematika

Mat Mnoz br 8 11. svibnja.pptx

Hrvatski jezik

Hj Rastreseni tata 11. svibnja.pptx

Engleski j.

Ej 1 11. svibnja.pdf

Ej 2 11. svibnja.pdf

Ostale aktivnosti

https://carnet-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/helena_scukanec1_skole_hr/ESwN0Ii7V_VHl0fWbLhaxlkB-arc_EusK3ORhjLOsQxpiQ?e=GRmpGS

Vjeronauk

2a 11. i 15.5.odt

-------------------------------------------------------------------------------------------

8. svibnja, petak

Hrvatski jezik, Likovna k., Glazbena k.

Majcin dan 8. svibnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu pet 8.5..pptx

Engleski j.

Ej 8. svibnja.pdf

Ej Zvuk 8. svibnja

-------------------------------------------------------------------------------------------

7. svibnja, četvrtak

Matematika

Mat Dij br 7 7. svibnja.pptx

Priroda i društvo

Pid Prometni znakovi 7. svibnja.pptx

Hrvatski jezik

Hj Mama 7. svibnja.pptx

Ostale aktivnosti
Skola na daljinu cet 7.5..pptx

---------------------------------------------------------------------------------------

6. svibnja, srijeda

Poštovani roditelji,

bilo je nekih nejasnoća pri ispunjavanju anketa

pa nisu sve pronašle put do ravnateljice.

Prema našim podacima, u ponedjeljak dolaze:

Frane, Lori, Sara F. i Anja. Molim vas da me kontaktirate

ako sam nekoga izostavio.

Hrvatski jezik

Hj Maca Papucarica 6. svibnja.pptx

Vjeronauk

2a 5. i 6.5.odt

Matematika

Mat mnoz br 7 6. svibnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu sri 6.5..pptx


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. svibnja, utorak

Hrvatski jezik

Hj Svak pjeva svoje 5. svibnja.pptx

Matematika

Ako možete isprintajte listić i pošaljite foto riješenog listića.

Ako ne možete isprintati, riješite listić u bilježnicu,

bez prepisivanja zadataka.

Samo napišite redni broj zadatka i rješenje koje biste napisali na listić.

Mat Priprema za ispit 5. svibnja.pdf

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu uto 5.5..pptx

Vjeronauk

2a 5. i 6.5.odt

 

------------------------------------------------------------------------------------

4. svibnja, ponedjeljak

OBAVIJEST

Poštovani roditelji molim vas da preuzmete i pročitate Upute za roditelje 

vezane uz početak nastave koje vam šalje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

U uputama se nalazi poveznica za anketu koju biste trebali ispuniti.

Izjavu predajete prilikom dovođenja djeteta u školu.

Upute za roditelje za 11.5..odt

Izjava roditelja za 11.5..odt

----------------------------------------------------------------------------------------------

Priroda i društvo

Pid Promet 4. svibnja.pptx

Hrvatski jezik

Hj Ulica koja mirise 4. svibnja.pptx

Matematika

https://www.bookwidgets.com/play/AVX6A5?teacher_id=4993442932326400

Ostale aktivnosti

Engleski j.

Ej 4. svibnja.pdf

Zvučni zapisi uz lekciju:

52 track 52

53 track 53
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30. travnja, četvrtak

Matematika

Mat Red zagrade 30. travnja.pptx

Glazbena kultura

Gk Priroda i mi 30. travnja.pptm

Hrvatski jezik

Ela-Peroci-Maca-Papucarica.pdf

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu cet 30.4..pptx

---------------------------------------------------------------------------------------

29. travnja, srijeda

Hrvatski jezik

Hj VS ulice trg vj 29. travnja.pptx

Matematika

Mat Vjezbanje 29. travnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu sri 29.4..pptx
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

28. travnja, utorak

Matematika

Mat Redoslijed 2 28. travnja.pptx

Hrvatski jezik

Hj VS ulice trgovi 28. travnja.pptx

+ DZ RB/114. i 115. stranica

Priroda i društvo

https://www.bookwidgets.com/play/TT5CTR?teacher_id=4993442932326400

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu uto 28.4..pptx

-------------------------------------------------------------------------------------------------

27. travnja, ponedjeljak

Matematika

Mat Redoslijed 27. travnja.pptm

Hrvatski jezik

Hj PIsmo iz Zelengrada 27. travnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu pon 27.4..pptx

Vjeronauk

2A 27.4.odt

Engleski j.

Ej 27. travnja.pdf

 

 

24. travnja, petak

 

Poštovani roditelji, prenosim vam dopis koji nam je uputila ravnateljica.

Sukladno preporukama Vlade RH i planu za ublažavanje mjera uvedenih zbog suzbijanja pandemije koronavirusa od 23.4.2020. učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu potrebno je omogućiti pohađanje redovite nastave i programa produženog boravka u prostorima škole od 11.5.2020. godine.

Lijepo vas molim da mi do ponedjeljka, 27.4.2020. ujutro do 10 sati javite koji roditelji su iskazali potrebu da učenici:

- pohađaju redovitu nastavu u prostorima škole,

- budu uključeni u program produženog boravka.

 

Lijepo vas molim da mi tijekom vikenda javite (mail, WhatsApp) vaš stav o ovom pitanju.

 

Hrvatski jezik

Hj Pismo iz Zelengrada 24. travnja.pptx

Pismo iz Zelengrada.pdf

Matematika

Mat Mn i Dij pon 24. travnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu pet 24.4..pptx

Engleski j.

Ej 24. travnja.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

23. travnja, četvrtak

Hrvatski jezik

Hj Nas planet 23. travnja.pptx

Matematika

Mat Dijeljenje 1 0 23. travnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu cet 23.4..pptx
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

22. travnja, srijeda

Iako danas nema Engleskog j. u rasporedu, ipak je ovdje!

Engleski j.

https://youtu.be/LIP-EN7Ygro

Hrvatski jezik, Priroda i društvo, Likovna k.

Dan planeta Zemlje 22. travnja.pptx

Ostale aktivnosti

https://drive.google.com/open?id=1z6d5epYdpfqnWSEU6aMU8klnKevERwSOhttps://drive.google.com/open?id=1z6d5epYdpfqnWSEU6aMU8klnKevERwSO

Vjeronauk

2A 21 i 24..4..odt

------------------------------------------------------------------------------------

21. travnja, utorak

Matematika

Mat Mn Dij pon vj 21. travnja.pptx

Hrvatski jezik

Hj Zemljin imendan 21. travnja.pptx

Vjeronauk

2A 21 i 24..4..odt

Ostale aktivnosti
Skola na daljinu uto 21.4..pptx

------------------------------------------------------------------------------------------

20. travnja, ponedjeljak

Matematika

Mat Dijeljenje brojem 6 20. travnja.pptx

Hrvatski jezik

Hj Stanari u slonu 20. travnja.pptx

Engleski jezik

Ej 20. travnja.pdf

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu pon 20.4..pptx

-------------------------------------------------------------------------------

18. travnja, subota

Subota 18. travnja.pptx
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

17. travnja, petak

Nažalost, nije zadnji dan nastave u ovome tjednu! Ima i sutra!

Hrvatski jezik

Hj Diktat 17. travnja.pptx

Matematika

Mat Mnoz 6 vj 17. travnja.pptx

Priroda i društvo

Pid Ljudi u proljece 17. travnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu pet 17.4..pptx
 

-------------------------------------------------------------------------

16. travnja, četvrtak

Hrvatski jezik

Hj VS imena naselja 16. travnja.pptx

Matematika

Mat mnoz br 6 16. travnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu cet 16.4..pptx

Vjeronauk

2A 16.4..odt

-----------------------------------------------------------------------------------------------

15. travnja, srijeda

Hrvatski jezik

Hj Roda 15. travnja.pptx

Matematika

Neki su već pitali kad će ocjene. Evo, već danas!

Ako možete isprintajte listić i pošaljite foto riješenog listića.

Ako ne možete isprintati, riješite listić u bilježnicu,

bez prepisivanja zadataka.

Samo napišite redni broj zadatka i rješenje koje biste napisali na listić.

Mat 7.ispit 15. travnja.pdf

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu sri 15.4..pptx

Engleski jezik

Dokument 15. travnja.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

14. travnja, utorak

Dragi naši, evo nas opet!

Ovaj produženi vikend koji smo zvali proljetnim praznicima (pre)brzo je završio!

Ovotjedni raspored malo je zbrkan, i bit će vam pomalo nejasan!

To je zato što zapravo odrađujemo neke dane kada ste vi bili doma, a mi ... (štrajk).

Važno je reći da radimo i u SUBOTU!

Hrvatski jezik

Hj Roda i lisica 14. travnja.pptx

Matematika

Mat Mn Dij vj 14. travnja.pptx

Priroda i društvo

Pid Zivotinje u proljece 14. travnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu uto 14.4..pptx

 

-----------------------------------------------------------------------------------

9. travnja, četvrtak

Veliki cetvrtak 9. travnja.pptx

Skola na daljinu cet 9.4..pptx

Priču Dubravka Horvatića Stanari u slonu iz nove LEKTIRE možete pročitati ovdje:

Stanari u slonu slikovnica.pdf

Ili ovdje: Stanari u slonu.pdf

Engleski jezik

2. r 9. travnja.pdf
 

------------------------------------------------------------------------

8. travnja, srijeda

Hrvatski jezik

Hj Jaje i pisanica 8. travnja.pptx

 
Matematika
 
 
Ostale aktivnosti
 
Vjeronauk

----------------------------------------------------------------------------

7. travnja, utorak

Matematika

Mat mnozenje 7. travnja.pptx

Hrvatski jezik

Hj Nova antena 7. travnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu uto 7.4..pptx

Vjeronauk

2a 7.4. i 8.4..odt

--------------------------------------------------------------------------------

6. travnja, ponedjeljak

Dragi naši, dotjerali smo do Velikog tjedna.

Prema preporuci ministarstva, ovoga ćemo tjedna smanjiti intenzitet rada. 

Naime, ministrica među ostalim kaže:

"...Zato je sljedeći tjedan – tjedan ponavljanja i planiranja.

Aktivnosti učenika treba usmjeriti na ponavljanje i rješavanje eventualnih zaostataka...

Dovoljno je da učenici razredne nastave prate program Škole na Trećem (HRT3)...odnosno ponavljaju sadržaje za koje im njihovi nastavnici daju uputu da ih ponove..."

Budući da su naši najvažniji sadržaji čitanje, pisanje i računanje, njima ćemo se baviti ovoga tjedna na laganiji i jednostavniji način, uglavnom kroz igru.

Tako ćemo raditi do četvrtka. Od petka do ponedjeljka su proljetni praznici, a s nastavom nastavljamo u utorak.

Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo

Hj Mat Pid 6. travnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu pon 6.4..pptx

Engleski jezik

Ej 6. travnja.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------

3. travnja, petak

Hrvatski jezik

Hj Ernest i Celestina 3. travnja.pptx

Ovo je poveznica za svaki slučaj (pogledaj u prezentaciji):

https://juhuhu.hrt.hr/gledaj/907/udvoje-je-bolje

Likovna kultura/Glazbena kultura

Lk GK Valcer cvijeca 3.travnja.pptx

Ovo su poveznice za svaki slučaj:

https://www.youtube.com/watch?v=sGU_0RdvIME

https://www.youtube.com/watch?v=VUF9g9V-Ang&list=RDVUF9g9V-Ang&start_radio=1&t=0

Engleski jezik

Dragi roditelji, 

Danas krećemo na novu lekciju "At the Pet Show" (udžbenik str. 54)
Djeci šaljem novi linkić s digitalnim sadržajima koji u potpunosti prati tu lekciju. Ukoliko djeca rješavaju taj link nije potrebno da rješavaju i udžbenik. 😊
Djeca danas samo trebaju prepisati plan ploče koji šaljem te mi fotografirati mobitelom svoje pets (kućne ljubimce- ako ih imaju) i poslati mi privatno fotografiju i predstaviti ih na engleskom. Naprimjer. "This is my dog. His name is Kiko." 
To je za one koji žele. 😍

Link za digitalnu verziju udžbenika aktualan nam je sljedećih tjedan dana pa neka djeca rješavaju aktivnosti kako vama i njima najbolje odgovara.
Ako ima bilo kakvih nejasnoća ili poteškoća, molim javite mi.

https://hr.izzi.digital/DOS/1322/1338.html

Na ovom linku mogu ponoviti današnje nove riječi.
https://wordwall.net/resource/1146177

Lijep pozdrav,
Teacher Tamara

Vjeronauk

2a 3.4..odt

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu pet 3.4..pptx

-----------------------------------------------------------------------------------

2. travnja, četvrtak

Matematika

Mat Dijeljenje brojem 5 2. travnja.pptx

PRIRODA I DRUŠTVO

Pid Biljke u proljece 2. travnja.pptx

Hrvatski jezik/Glazbena kultura

Hj Gk Najljepsa boja 2. travnja.pptx

Ostale aktivnosti

Skola za zivot cet 2.4..pptx

---------------------------------------------------------------------------------------

1. travnja, srijeda

Matematika

Mat srijeda 1. travnja.pptx

Hrvatski jezik

Hj srijeda 1. travnja.pptx

Ovo su ponovljeni linkovi iz prezentacije, za svaki slučaj. 

https://www.bookwidgets.com/play/6PLEWW?teacher_id=4993442932326400

https://wordwall.net/hr/resource/770453/hrvatski-jezik/-ije-i-je

https://jezicneigre.com/hr/prvi-skolski-pamtilica/

Prezentaciju s pozdravima učenika možete preuzeti s ovog mjesta:

https://drive.google.com/file/d/1kWGxxs2qmXEwqLBSyaL5N9oNeoleOYA0/view?usp=sharing

-------------------------------------------------------------------------------

31. ožujka, utorak

Poštovani roditelji, početkom tjedna očekivali smo upute za praćenje i ocjenjivanje u ovakvom načinu školovanja. 

Budući da upute malo kasne, molim vas da nam omogućite redovito praćenje rada djece fotografiranjem njihovih zadaća i radova, povremenim slanjem video materijala i drugim načinima... Naravno, dinamikom koju vam diktiraju vaše obaveze na poslu i u obitelji.

PRIRODA I DRUŠTVO

Pid utorak 31. ozujka.pptx

 

Hrvatski jezik

Hj utorak 31. ozujka.pptx

 

Matematika

Mat utorak 31. ozujka.pptx

 

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu uto 31.3..pptx

------------------------------------------------------------------------------------------------

30. ožujka, ponedjeljak

Dragi naši, evo nas u 3. tjednu škole na daljinu.

Hvala Vam na poslanim likovnim radovima, zadaćama i lektirama. 

Marljivo ih skupljamo i pohranjujemo (spremamo!)!

Hrvatski jezik

Hj ponedjeljak 30. ozujka.pptx

Matematika

Mat ponedjeljak 30.ozujka.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu pon 30.3..pptx

Vjeronauk

30.1. 2a.odt
 

Engleski jezik

Dragi roditelji, dobar dan. Danas vam šaljem jedan audio zapis gdje sam snimila kratku audio lekciju i upute za djecu. Molim vas da im pustite snimku, ali prije toga neka pripreme knjige ispred sebe.
Također vas podsjećam i na link koji sam vam poslala prošli tjedan i koji je još uvijek aktualan jer savršeno prati našu trenutnu lekciju, a djeci je jako zabavan.

WhatsApp Audio 2020-03-30.mp4

Kada riješe radnu, stranicu 51 mi možete uslikati i poslati. Lijep pozdrav vama i djeci. 🌈
Bye, teacher

 

 

27. ožujka, petak

Hrvatski jezik

Hj petak 27.ozujka.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu pet 27.3. m.pptx

Engleski jezik

Uncle Phil s Pet Shop.pdf

 

26. ožujka, četvrtak

Priroda i društvo

Dragi naši, danas ćete provjeriti koliko ste naučili o zavičaju.

Za početak predlažem da još jedanput odigrate kviz od ponedjeljka.

skola na daljinu kviz.1 Zavicaj ponavljanje.pptx

Zatim provjerite svoje znanje putem ove poveznice:

https://www.bookwidgets.com/play/RNSQM5?teacher_id=4993442932326400

Hrvatski jezik

Poigrajte se glasovima č, ć, dž i đ.

Citanje i pisanje glasova.ppt

Matematika

RB 39. str.

Engleski jezik

Draga djeco i roditelji,

Nadam se da ste svi dobro. Ovo je engleski za cijeli ovaj tjedan pa si djeca mogu rješavati kako im bude zgodno. Važno je da do sljedećeg tjedna naprave zadatke u svome ritmu.

Uncle Phil s Pet Shop.pdf

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu cet 26.3..pptx

Link za pjesmu Č i Ć

https://www.youtube.com/watch?v=ElhSKbqX1J4

Link za sport

https://www.youtube.com/watch?v=xbVr38Bhe7E

 

Za kraj današnjeg dana preporučamo vam premijeru (prvu izvedbu)

predstave Grga Čvarak Gradskog kazališta lutaka iz Splita u

 danas u 18.00 sati na adresi:

https://gkl-split.hr/predstava/grga-cvarak  ili direktno na donjoj poveznici.

https://www.youtube.com/watch?v=pCBttegDz6Q&t=1091s

 

25. ožujka, srijeda

Raspored za danas je: Matematika, Hrvatski jezik, Vjeronauk i još puno zanimljivosti.

Matematika

Mat Srijeda, 25. ozujka.pptx

Hrvatski jezik

Hj srijeda 25. ozujka.pptx

Vjeronauk

2a 24.i25.3..odt

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu sri 25.3..pptx

-------------------------------------------------------------------------------------------------

24. ožujka, utorak

Draga djeco, nastavljamo s našom nastavom.

Priredili smo vam puno korisnih, ali i zanimljivih sadržaja!

Pitajte, šaljite radove!  (WhatsApp, vlado.jandrasek@gmail.com, hscukan2@gmail.com)

 

Hrvatski jezik i Matematika

Utorak 24. ozujka.pptx

Ostale aktivnosti

Skola na daljinu uto 24.3..pptx

Evo i Vjeronauka za utorak i srijedu.

2a 24.i25.3..odt
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. ožujka, ponedjeljak

Draga djeco,

u skladu sa sinoćnjom porukom, priredili smo vam malo ponavljanja,

igrokaz za čitanje (uz prekjučerašnji 1. dan proljeća) i glazbu koja će vas podsjetiti na prošlotjedni Dan voda.

Priroda i društvo

skola na daljinu kviz.1 Zavicaj ponavljanje.pptx

Glazbena kultura

Voda i Vltava.pptx

U slučaju da u prezentaciji imate problema s gledanjem pjesme i skladbe

kliknite ovdje za pjesmu Voda,

https://www.youtube.com/watch?v=YC8LjJBnuA8&t=42s

a ovdje za skladbu Vltava.

https://www.youtube.com/watch?v=fr1uq4PHGks

 

Hrvatski jezik

Proljetno budenje.pdf

 

 

22. ožujka, nedjelja

Draga djeco, poštovani roditelji,

nadam se da ste se barem malo umirili poslije današnjih strahota i da su vam domovi neoštećeni.

Ovim putem vam prenosim poruku ravnateljice i Učiteljskog vijeća.

Dragi učenici, 
nadam se da ste svi dobro i da ste malo došli k sebi od šoka koji nas je jutros probudio. S obzirom na okolnosti, molim vas da se ne opterećujete i ne brinete oko rokova za predaju zadaća.  Svi zadani rokovi za predaju zadaća se produžuju, a sutra 23.3.2020. nećemo održati nastavu na daljinu.
 
Imajući na umu ovu poruku, ali i potrebu da se barem u mislima odmaknete od svakodnevice, učiteljica i ja ćemo vam sutra ponuditi nekoliko jednostavnih i zanimljivih sadržaja, a vi odlučite možete li im i koliko vremena posvetiti.

20. ožujka, petak

Poštovani učenici, roditelji, susjedi,

vjerojatno ste već čuli, ali nije suvišno ponoviti:

u svrhu sprječavanja širenja COVID-19 virusa te preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a zbog opasnosti okupljanja većeg broja ljudi, do daljnjeg se zabranjuje korištenje vanjskih dječjih igrališta i ostalih vanjskih prostora Osnovne škole bana Josipa Jelačića.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

 

I još jedna poruka...

Poštovani,

S obzirom na činjenicu da je zbog provođenja preventivnih zaštitnih aktivnosti od moguće zaraze koronavirusom od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljen odgojno-obrazovni rad u osnovnim školama Grada Zagreba, obavještavamo vas kako roditelji neće morati plaćati punu cijenu program produženog boravka te će se iznos plaćanja umanjiti za one dane koje učenici neće provesti u školi. Ista odredba vrijedi i za plaćanje školske prehrane.

S poštovanjem,

 GRAD ZAGREB
 Gradski ured za obrazovanje

 

Dragi naši, evo nas na kraju prvog tjedna.

Kako ste? Je li vam naporno? Stižete li sve napraviti?

Javite se! Pošaljite nam poruku (WhatsApp, vlado.jandrasek@gmail.com, hscukan2@gmail.com), napišite kako ste!

Evo današnjih zadataka:

Hrvatski jezik

Cudna zvona.pptx

Matematika, TZK, Likovna kultura

skola na daljinu pet.pptx

Vjeronauk

Isusovo uskrsnuće

Možete pogledati prezentaciju na https://vjeronaucni-portal.com/isus-umire-na-krizu/

Izaberite jednu sliku s prezentacije, nacrtajte je u bilježnicu i napišite tekst iz oblačića.

 

Engleski jezik

Draga djeco,
danas ćemo ponoviti našu 4.cjelinu. Sigurna sam da odjeću, obuću, godišnja doba i vremenske prilike sad već lijepo znate. Šaljem vam jedan zabavan crtić u kojem ćete još jednom ponoviti što smo učili. Pažljivo ga poslušajte i ispričajte roditeljima o čemu se radi u crtiću.
https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM&feature=youtu.be

Dragi roditelji, na ovome linku nalaze se zanimljive  igre gdje djeca mogu ponoviti sadržaje koje smo obradili.

Sve što trebate je upisati šifru 8df9.

https://www.educandy.com/

Domaća zadaća je otvoriti udžbenik na stranici 52. Djeca trebaju prepisati naslov u bilježnicu te prepisati nazive životinje i pored svake napisati ili nacrtati koja je to životinja. 
Goodbye everyone i budite mi happy.
Pozdrav,
teacher Tamara

19. ožujka, četvrtak

SVIM TATAMA ČESTITAMO NJIHOV DAN!

Moj tata.pptx

skola na daljinu cet.pptx

 

 

18. ožujka, srijeda

Hrvatski jezik i Matematika

Ponovite Veliko slovo te množenje i dijeljenje brojem 3

skola na daljinu sri (1).pptx

 

Hrvatski jezik

Evo i očekivanih uputa za lektiru Poštarska bajka.

Pomalo podsjećaju na prošlogodišnju lektiru Tri medvjeda i gitara.

Postarska bajka Upute.pptx

Matematika

Množenje i dijeljenje s 3

Udžbenik - 53. i 54. str.

RB - 35. i 36. str.

 

17. ožujka

Hrvatski jezik

Za današnju vježbu ćemo iskoristiti priču o Tinu i Tonki iz jučerašnje emisije.

Tonka i Tin.pdf

Matematika

Dijeljenje s 3.pdf

Učiteljica vas nije zaboravila. Pronašla je za vas zanimljive kvizove. Bit će toga još!

Slaganje rečenica:
 
Matematika množenje broja 3:
 
PRIRODA I DRUŠTVO

UDŽBENIK - 88. i 89. str.

RB - 87. - 90. str.

Zanimanja.pdf

 

16.. ožujka

NAJNOVIJE!!!

Engleski jezik

Draga djeco i roditelji, iz engleskog ćemo danas ponoviti odjeću,

obuću i godišnja doba. Šaljem jedan kratki video koji djeca mogu pogledati,

a nakon toga mogu riješiti ovaj listić (ako ga možete isprintati).

Također mogu usmeno reći što je Jessica odjenula na svakoj sličici.

Lp, teacher Tamara

https://www.youtube.com/watch?v=s8bEZDmjoLY&feature=youtu.be

Ej The weather puzzle.jpg

Hrvatski jezik 

- Pročitajte priču Šapat proljeću (čitanka, 92. str.) 

- odgovorite na pitanja ispod teksta

- riješite RB na 87. str.

Matematika

Mnozenje broja 3.pdf

VAŽNO!

Pregledom pretinaca ustanovili smo da je 

puno učenika (13) ostavilo svoje udžbenike ili RB u školi.

Knjige se mogu podići sutra (utorak) između 8 i 13 sati ili po dogovoru.

 

 

15. ožujka

Škola u izolaciji

Poštovani roditelji,

sutrašnjim danom započinje projekt koji bismo mogli nazvati Škola u izolaciji.

Ovo su naglasci iz uputa ministarstva:

- roditelji koji nemaju mogućnost ostaviti dijete pod nadzorom doma, ostavljaju dijete u školi (slično kao kod štrajka)

- učenici kod kuće prate Školu na Trećem od ponedjeljka prema rasporedu:

1. razred – 8 – 10 h

2. razred – 10 – 12,30 h

3. razred – 13 – 16 h

4. razred – 16 – 19 h

- učenici koji nemaju mogućnost ostati doma pod nadzorom, Školu na Trećem će pratiti u školi ako je njihov termin na rasporedu dok su u školi, inače od kuće

- svi materijali Škole na Trećem bit će dostupni na zahtjev na Youtubeu

- tijekom nadolazeća dva tjedna nema ocjenjivanja (vrednovanja ishoda učenja)

U 2.a komunicirat ćemo uobičajeno putem naše stranice na kojoj će biti objašnjenja, upute i zadaci.

Poruke (WhatsApp) za cijeli razred koordinirat će kao i do sada (Amalijina) mama Joković. 

Osim toga na raspolaganju vam je moj broj i mail (vlado.jandrasek@gmail.com).

Molim roditelje koji nemaju mogućnost printanja da mi se jave kako bih mogao planirati materijale za rad.

 

 

 

28. veljače

NOVA LEKTIRA

Karel Čapek: Poštarska bajka

Ako ikako možete, dobro bi bilo knjigu posuditi u knjižnici. 

Ako niste u mogućnosti, bajku možete preuzeti na ovoj poveznici:

Karel Capek - Postarska bajka.pdf

 

 
 
 

16. veljače

NOVA LEKTIRA

Larisa Mravunac: Dječak u zvjezdanim čizmama 

Ako ikako možete, dobro bi bilo slikovnicu posuditi u knjižnici. 

Ako niste u mogućnosti, slikovnicu možete preuzeti na ovoj poveznici:

Djecak u zvj cizmama.pdf

 

 
 
20. siječnja
Ovih je dana Grga Čvarak vrlo tražen i teško ga je nabaviti. Zato prilažem 12 pjesama od kojih treba pročitati najmanje 10.

10. siječnja

Sutra, 11. siječnja, nastava traje do 10,30.

Boravka neće biti.
 

27.12.

Dragi naši, 

svim božićnim čestitkama pridružujemo i ovu video čestitku 2.a

koju je napravila naša učiteljica Helena. Uživajte!

Božićna čestitka 2.A.mp4

 

17. 12. 

NOVA LEKTIRA

Nada Iveljić: Božićna Bajka 

Ako ikako možete, dobro bi bilo slikovnicu posuditi u knjižnici. 

Ako niste u mogućnosti, slikovnicu možete preuzeti na ovoj poveznici:

Nada-Iveljic-Bozicna-bajka.pdf

 

 

2. 12.

Matematika

Matematika za bistre glave 2.pdf

 

29. 11.

Novi prijedlog za čitanje! Možda vam je priča poznata iz vrtića,

ali svakako je vrijedi pročitati.

Riba duginih boja.pdf

 

28. 11. 

OBAVIJEST

U utorak 3. 12. u kazalištu Trešnja gledamo predstavu Orašar

Polazak je oko 11 sati, a povratak oko 13,45. 

Cijena predstave i prijevoza je 55 kn.

Dragi roditelji, molim da me obavijestite ukoliko vaše dijete ne bi išlo na predstavu.

Ako do utorka ne bude nastave, molim da mi javite koliko djece bi došlo ujutro u 8 sati

i tko bi ostao i poslijepodne kako bismo mogli organizirati prehranu.

 

 

27. 11.

Matematika za bistre glave 1.pdf

 

26. 11.

Još malo ponavljanja o jeseni...

Jesen ponavljanje2.pdf

 

22. 11.

Hrvatski jezik

Biti zvijezda tekst.pdf

Biti zvijezda pitanja.pdf

Matematika

KLOKAN P 2018-Zadatci.pdf

 

21. 11.

Hrvatski jezik - ponavljamo vrste rečenica i riječcu li.

Recenice ponavljanje 1.pdf

Recenice ponavljanje 2.pdf

 

Matematika

Zbr i oduz do 100 2.pdf

 

20. 11.

Evo i matematike. Najprije još malo ponavljanja zbrajanja i oduzimanja iz 1. i 2. razreda.

1.razred ponavljanje.pdf

Zbr i oduz do100 1.pdf

 

19. 11.

Pred nama je nova lektira, Andrea Petrlik Huseinović: Plavo nebo. 

U školskoj knjižnici je nema pa je možete pokušati posuditi u nekoj drugoj knjižnici ili preuzeti na 

poveznici Plavo nebo.pdf .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
Djecak u zvj cizmama.pdf
Karel Capek - Postarska bajka.pdf
Mnozenje broja 3.pdf
Ej The weather puzzle.jpg
Tonka i Tin.pdf
Dijeljenje s 3.pdf
Zanimanja.pdf
Postarska bajka Upute.pptx
skola na daljinu sri (1).pptx
Moj tata.pptx
skola na daljinu cet.pptx
Cudna zvona.pptx
skola na daljinu pet.pptx
skola na daljinu kviz.1 Zavicaj ponavljanje.pptx
Proljetno budenje.pdf
Voda i Vltava.pptx
Utorak 24. ozujka.pptx
Skola na daljinu uto 24.3..pptx
2a 24.i25.3..odt
Mat Srijeda, 25. ozujka.pptx
Skola na daljinu sri 25.3..pptx
Hj srijeda 25. ozujka.pptx
Citanje i pisanje glasova.ppt
Skola na daljinu cet 26.3..pptx
Uncle Phil s Pet Shop.pdf
Hj petak 27.ozujka.pptx
Skola na daljinu pet 27.3. m.pptx
Hj ponedjeljak 30. ozujka.pptx
Mat ponedjeljak 30.ozujka.pptx
Skola na daljinu pon 30.3..pptx
30.1. 2a.odt
WhatsApp Audio 2020-03-30.mp4
Pid utorak 31. ozujka.pptx
Hj utorak 31. ozujka.pptx
Skola na daljinu uto 31.3..pptx
Mat utorak 31. ozujka.pptx
Mat srijeda 1. travnja.pptx
Hj srijeda 1. travnja.pptx
Mat Dijeljenje brojem 5 2. travnja.pptx
Pid Biljke u proljece 2. travnja.pptx
Skola za zivot cet 2.4..pptx
Hj Gk Najljepsa boja 2. travnja.pptx
Hj Ernest i Celestina 3. travnja.pptx
Skola na daljinu pet 3.4..pptx
Lk GK Valcer cvijeca 3.travnja.pptx
2a 3.4..odt
Hj Mat Pid 6. travnja.pptx
Skola na daljinu pon 6.4..pptx
Ej 6. travnja.pdf
Mat mnozenje 7. travnja.pptx
Hj Nova antena 7. travnja.pptx
Skola na daljinu uto 7.4..pptx
2a 7.4. i 8.4..odt
Hj Jaje i pisanica 8. travnja.pptx
Mat Dijeljenje 8. travnja.pptx
Skola na daljinu sri 8.4..pptx
Veliki cetvrtak 9. travnja.pptx
Skola na daljinu cet 9.4..pptx
2. r 9. travnja.pdf
Stanari u slonu.pdf
Stanari u slonu slikovnica.pdf
Hj Roda i lisica 14. travnja.pptx
Mat Mn Dij vj 14. travnja.pptx
Pid Zivotinje u proljece 14. travnja.pptx
Skola na daljinu uto 14.4..pptx
Hj Roda 15. travnja.pptx
Mat 7.ispit 15. travnja.pdf
Skola na daljinu sri 15.4..pptx
Dokument 15. travnja.pdf
Hj VS imena naselja 16. travnja.pptx
Mat mnoz br 6 16. travnja.pptx
Skola na daljinu cet 16.4..pptx
2A 16.4..odt
Hj Diktat 17. travnja.pptx
Mat Mnoz 6 vj 17. travnja.pptx
Pid Ljudi u proljece 17. travnja.pptx
Skola na daljinu pet 17.4..pptx
Subota 18. travnja.pptx
Mat Dijeljenje brojem 6 20. travnja.pptx
Hj Stanari u slonu 20. travnja.pptx
Ej 20. travnja.pdf
Skola na daljinu pon 20.4..pptx
Mat Mn Dij pon vj 21. travnja.pptx
2A 21 i 24..4..odt
Hj Zemljin imendan 21. travnja.pptx
Skola na daljinu uto 21.4..pptx
Dan planeta Zemlje 22. travnja.pptx
Hj Nas planet 23. travnja.pptx
Mat Dijeljenje 1 0 23. travnja.pptx
Skola na daljinu cet 23.4..pptx
Hj Pismo iz Zelengrada 24. travnja.pptx
Mat Mn i Dij pon 24. travnja.pptx
Pismo iz Zelengrada.pdf
Skola na daljinu pet 24.4..pptx
Ej 24. travnja.pdf
Mat Redoslijed 27. travnja.pptm
Hj PIsmo iz Zelengrada 27. travnja.pptx
Skola na daljinu pon 27.4..pptx
2A 27.4.odt
Ej 27. travnja.pdf
Mat Redoslijed 2 28. travnja.pptx
Hj VS ulice trgovi 28. travnja.pptx
Skola na daljinu uto 28.4..pptx
Hj VS ulice trg vj 29. travnja.pptx
Mat Vjezbanje 29. travnja.pptx
Skola na daljinu sri 29.4..pptx
Mat Red zagrade 30. travnja.pptx
Skola na daljinu cet 30.4..pptx
Gk Priroda i mi 30. travnja.pptm
Ela-Peroci-Maca-Papucarica.pdf
Pid Promet 4. svibnja.pptx
Hj Ulica koja mirise 4. svibnja.pptx
Ej 4. svibnja.pdf
52 track 52
53 track 53
Skola na daljinu pon 4.5..pptx
Upute za roditelje za 11.5..odt
Izjava roditelja za 11.5..odt
Hj Svak pjeva svoje 5. svibnja.pptx
Mat Priprema za ispit 5. svibnja.pdf
Skola na daljinu uto 5.5..pptx
2a 5. i 6.5.odt
Hj Maca Papucarica 6. svibnja.pptx
Mat mnoz br 7 6. svibnja.pptx
Skola na daljinu sri 6.5..pptx
Mat Dij br 7 7. svibnja.pptx
Pid Prometni znakovi 7. svibnja.pptx
Hj Mama 7. svibnja.pptx
Skola na daljinu cet 7.5..pptx
Majcin dan 8. svibnja.pptx
Skola na daljinu pet 8.5..pptx
Ej 8. svibnja.pdf
Ej Zvuk 8. svibnja
Mat Mnoz br 8 11. svibnja.pptx
Hj Rastreseni tata 11. svibnja.pptx
Ej 1 11. svibnja.pdf
Ej 2 11. svibnja.pdf
2a 11. i 15.5.odt
Mat Dij br 8 12. svibnja.pptx
Hj Tuzni bus 12. svibnja.pptx
Pid Putujemo autobusom 12. svibnja.pptx
Hj Imenice Vj 13. svibnja.pptx
Mat Mn 9 13. svibnja.pptx
Mat Dij 9 14. svibnja.pptx
Pid Putujemo vlakom 14. svibnja.pptx
Hj Zaljubljeni tramvaj 14. svibnja.pptx
Dan obitelji 15. svibnja.pptx
Ej 15. svibnja.pdf
Ej 15. svibnja.mp4
Pid Putujemo zrakoplovom 18. svibnja.pptx
Mat Vj 1 18. svibnja.pptx
Skola na daljinu pon 18.5..pptx
Hj Pilot 18. svibnja.pptx
Hj Nevidljivo vidljivo 19. svibnja.pptx
Mat Vj 2 19. svibnja.pptx
Skola na daljinu uto 19.5..pptx
Ej 18. svibnja.pdf
Hj Da sam odrastao 20. svibnja.pptx
Mat Priprema za 9 ispit 20. svibnja.pdf
Skola na daljinu sri 20.5..pptx
2a 19. i 20.5.odt
Hj Hocu letjeti 21. svibnja.pptx
Pid Putujemo brodom 21. svibnja.pptx
Vjezbanje 3.pdf
Skola na daljinu cet 21.5..pptx
Povratak u skolu- 25.5..pptx
Hj Lk Auto buducnosti 22. svibnja.pptx
Skola na daljinu pet 22.5..pptx
Pocetak sk.godine.docx
Moje tijelo Prava duznosti vj.pdf
8. tjedan.docx
Kaktus bajke - Trazi se naslov.pdf
Kaktus bajke - Slikar pod hrastom.pdf
Kaktus bajke - Prva kaktus bajka.pdf
Kaktus bajke - Izlet sa Sivokapom.pdf
Kaktus bajke - Covjeculjak od plamena.pdf
Kaktus bajke - Vjetar na ljetovanju.pdf
9. tjedan.docx
10. tjedan.docx
NL 10.pdf

Logo

 
E-dnevnik
 
Raspored zvona
             
Prijepodne:
  1.  
  08.00-08.40  
 2.
 08.45-09.25 
 3.
 09.35-10.15
 4.
 10.25-11.05
 5.
 11.10-11.50
 6.
 11.55-12.35
 7.
 12.40-13.20
Poslijepodne:
0. 13.15-13.55
 1.
 14.00-14.40
 2.
 14.45-15.25
 3.
 15.35-16.15
 4.
 16.25-17.05
 5.
 17.10-17.50
 6.
 17.55-18.35
 
Školska kuhinja

 

Prehrana od 13. do 17. 9. '21. 

 

Priloženi dokumenti:
Jelovnik- 9- 21 doc [13247].docx

 
Školski autobus

Raspored vožnje organiziranog školskog prijevoza

ŠK. god. 2021./2022.

 

 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 21. 2. 2017.

Ukupno: 429315
Ovaj mjesec: 5885
Ovaj tjedan: 1390
Danas: 227
 
 > Djelatnici  > Vladimir Jandrašek
CMS za škole logo
Osnovna škola bana Josipa Jelačića Zagreb / Podgradski odvojak 1, HR-10000 Zagreb / os-bana-jjelacica-zg.skole.hr / ured@os-bana-jjelacica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju